О нама 

Област остваривања циљева: стручно усавршавање и информисање просветних радника, едукација грађана, научно-истраживачки рад у области образовања и васпитања и заштите животне средине.

 

Назив удружења је: Друштво учитеља Београда
Скраћени назив удружења је: ДУБ

 

Назив удружења на енглеском језику је: Belgrade primary school teachers ' society
Скраћени назив удружења на енглеском језику је: BPSTS

 

Седиште и адреса: 11103 Београд, Стари Град, Дечанска 6, III спрат, поштански фах 74

Овлашћено лице за заступање: Зорица Вукајловић , председница УО ДУБ-а, 064/860-54-64

 

Облик организовања: Удружење

Делатност удружења: 9412 – делатност струковних удружења
Матични број удружења: 07089961

 

ПИБ: 102211116

Датум оснивања: 30.12.1982.
Датум Статута: 31 .05.2012.

 

 

ВИЗИЈА

 

Друштво учитеља Београда је компетентна и уважена организација за професионални развој учитеља која успешно и квалитетно делује на наставни процес усклађен са савременим стандардима образовања деце.

 

МИСИЈА

 

Тежимо да кроз координирану сарадњу, креативност и стручност, негујући љубав према деци и професији, толеранцијом, упорношћу и организованошћу афирмишемо учитељски позив, статус и значај учитеља за савремено друштво и креирамо образовање по мери све деце.

 

Постани члан

 


Савез учитеља Републике Србије Mali Dunav EDUSoft