Саветовања 

ИЗВЕШТАЈ СА СТРУЧНОГ СКУПА

САВЕТОВАЊЕ, Учитељски факултет–Београд

 

ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА

 

У организацији Друштва учитеља Београда, 20. септембра 2014. године је организован стручни скуп–саветовање са темом: ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА ОСНОВНОШКОЛСКОГ УЗРАСТА.

 

Представник ЗУОВ-а:

 

 

(У складу са својим овлашћењима, члан 22 Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 85/2013), ЗУОВ спроводи неопходне активности за непосредно праћење реализације одобрених облика сталног стручног усавршавања.)

 

Модератори:

 

 

Тема и излагачи:

 

 1. Образовање и васпитање ученика са поремећајима понашања, PPT
  проф. др Весна Жунић Павловић, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд

 2. Обука у социјалним вештинама као стратегија зарешавање проблема у понашању ученика,  PPT
  проф. др Слободанка Гашић Павишић, Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитета Сингидунум, Београд

 3. Подршка наставницима у образовно-васпином процесу: како до најбољег интереса детета?  PPT
  Доц. др Јелена Врањешевић Филозофски факултет Београд, Одељење за педагогију и андрагогију

 4. Како радити с децом с проблемима менталног здравља, PPT
  Доц. др Mилицa Пejoвић Mилoвaнчeвић Медицински факултет Београд, Институт за ментално здравље

 5. Учесталост и обрасци испољавања поремећаја понашања ученика (приказ истраживања), PPT   PPT   PPT  
  Маша Јовановић, мастер учитељ, Јелена Гајић, мастер учитељ, Дијана Степановић, проф. разредне настав, ОШ „Веселин Маслеша“, Београд

 

Тема ставетовања је побудила велико интересовање. Учешће су осим учитеља узели наставници предметне наставе, психолози и педагози. Укупно је било 162 учесника.

 

Присутни су након излагања имали прилику да поставе питања и добију одговоре .

 

извештај приредила
Зорица Вукајловић
Београд,
23. 9. 2014. године

 

 

Постани члан

 


Савез учитеља Републике Србије Mali Dunav EDUSoft