Примери добре праксе :: 2024 

КОНКУРС ПРИМЕРИ ДОБРЕ УЧИТЕЉСКЕ ПРАКСЕ 2024

29.09.2023 ·

У жељи да формира збирку примера добре праксе који потврђују креативност и стручност учитеља усмереног на образовање и васпитање по мери све деце Друштво учитеља Београда расписујеКОНКУРСПРИМЕРИ ДОБРЕ УЧИТЕЉСКЕ ПРАКСЕ
За категорије:
А) Обавезни предмети
Б) Изборни програми
В) Инклузивно образовање
Г) Ваннаставне активности
Д) Интердисциплинарни приступ планирању наставе
Ђ) Примена веб алата у настави
Е) Наставна средства


 


Материјали


· ·

 

Постани члан

 


Савез учитеља Републике Србије Mali Dunav EDUSoft